Menü
 
Baranta Piac

Friss Méz kapható T.miklóson B.Mihály 06-702/350-251

Selyemfű méz 1kg 1.700,-Ft

Friss tej kapható 130,-Ft a Székács Szakközép Iskola Tanboltjában

 

 

 

 

 

 
Cíkkek
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Íj és nyílkészítők
 
Belső ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20 századi olimpia
Belső ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20 századi olimpia : Belső ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20 századi olimpiai versenysport-mozgalomig

Belső ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20 századi olimpiai versenysport-mozgalomig

Dr. Mizerák Katalin  2008.11.30. 18:09

Dr.Mizerák Katalin: Belső ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20 századi olimpiai versenysport-mozgalimig.


Ph.D értekezés tézisei

Mizerák Katalin

A belso-ázsiai mongol népek sporttörténete

a kultikus gyökerektol a 20. századi olimpiai versenysport-mozgalomig

Budapest, 2005.

2

3

1. A témaválasztás indoklása, a kutatás célja:

A belso-ázsiai mongol népek sporttörténetével foglalkozó disszertáció hiánypótló

kutatásnak számít. Kapcsolódási pontok fedezhetok fel a vizsgált terület és az egyetemes,

valamint a magyar sporttörténet között. Az analógiák foleg a harcászati hagyományok, a

tradicionális népi verseny- és ügyességi játékok elofordulása, valamint gyakorlása területén

váltak szembetunové. A magyar és a mongol történelmi és sporttörténeti analógiák rendszerét

eddig csak töredékesen dolgozták fel a magyar orientalisták, néprajzkutatók, történészek és

régészek. A disszertáció újdonsága, az újabb adatközlések publikálása mellett, hogy a magyar

sporttörténettel és az egyetemes sporttörténettel kapcsolatos analógiákat az eddig még magyar

nyelven nem elemzett hadtörténeti, történeti és irodalmi forrásmunkák ismertetésével

bizonyította be.

A disszertáció célja továbbá, hogy feltárja a belso-ázsiai mongolság sporttörténetében

felfedezheto jellegzetességeket, megvilágítsa ezek vallási, filozófiai és politikai vonatkozásait,

valamint bemutassa a mongol sporttörténetben bekövetkezett változásokat (különös tekintettel

a hagyományos versenysportokra, a népi játékokra és a rituális eredetu cselekvési formákra).

? A I. rész egy látszólag hosszú sporttörténeti korszak felölelésére vállalkozott.

Egyfelol a mongol népek sporttörténeti fejlodésének kultikus eredetu korszakával,

másfelol sporttörténeti és sportfilozófiai fejlodésének átalakulásával foglalkozott a

mandzsu uralom alatt.

? A II. rész az ideológiai változások szemszögébol méltatja a 20-21. századi mongol

sporttörténet átalakulását (az orszá g bekapcsolódását a nemzetközi versenysport

mozgalomba, valamint a tradicionális népi sportok hagyományainak felelevenítését

is).

? A kutatás célja, hogy elemezze, és feltárja azokat a törvényszeruségeket,

összefüggéseket, melyek a belso-ázsiai mongolság sporttörténetét, a társadalom

irányítását jellemezték az 1920-as években bekövetkezett kommunista diktatúrától a

polgári demokratikus átalakulásig.

2. A kutatás módszerei:

? A kutatás során a hagyományos népi játékok történetének és kultikus hátterének a

leírása foleg a mongol nyelvu történelmi és irodalmi forrásmunkák alapján történt.

? A disszertációban feltuntetett történeti és sporttörténeti adatok leközléséhez

hozzájárult a szerzo által végzett gyujtomunka, melyet két alkalommal Mongóliában

végezhetett.

? A disszertáció során elemzésre kerültek a mongol adatközlok információit

expedícióik során összegyujto hazai és külföldi orientalisták foleg néprajzi tárgyú

írásai is. Ezek a muvek jelentosen hozzájárultak a disszertáció gazdag mongol

sporttörténeti terminológiájának összeállításához és pontosításához.

? A kutatás során felhasználásra kerültek azoknak a neves mongol, orosz, lengyel,

német, angol, francia és magyar történészeknek, néprajzkutatóknak, nyelvészeknek,

4

antropológusoknak és régészeknek a munkái is, akik a hagyományos mongol népi

kultúráról, hitvilágról, és történelemrol modern történelemszemléletu tanulmányokat,

monográfiákat, és összefoglaló muveket jelentettek meg.

? A kutatási módszerek során az összehasonlító elemzések nagy hangsúlyt kaptak.

Említést érdemel, hogy a történelmi analógiák felvázolása mellett a mongol és a

magyar sporttörténet bizonyos korszakainak összehasonlítása is megtörtént.

? A disszertáció felvállalta, hogy a kultikus gyökerektol napjainkig megvilágítja a

mongol sporttörténet állomásait. Az írott mongol források hiányában, a néprajzkutatók

és archeológusok által feltárt és leírt néhány tárgyi emlék azonban csak áttekinto

jellegu leírást tett lehetové a törzsszövetségek korának sporttörténetérol.

? A törzsszövetségek koráról szóló információkat jelentosen kibovítették azoknak az

ókori görög, római és kínai történetíróknak, földrajztudósoknak és utazóknak a

leírásai, melyek utalásokat tartalmaznak errol a korszakról.

? A legtöbb forrással és adattal is alátámasztott anyagot a mongol birodalom

virágkorából (Dzsingiszidák uralkodása) a 13-14. századból sikerült összegyujteni.

? A mandzsu korszak sporttörténetérol szóló rész tükrözi az 1644-1911-ig tartó

mandzsu uralom elnyomó politikájának következményeit. A hagyományos

versenyjátékok korlátozását, és rendeleti úton való befolyásolását. Ennek ellenére

értékes adatok maradtak meg az íjászat, a lovas versenyek leírásának terén.

A mandzsu uralom háromszáz esztendejének elemzésében, valamint a sporttörténeti

vonatkozások feltárásában császári rendeletek mellett a 19-20. századi európai és

mongol néprajzkutatók, utazók és nyelvészek adatgyujtései segítettek.

? A kutatási módszer kialakítása szempontjából a disszertáció legnehezebb része a II.

rész 3. fejezete volt, ahol Mongólia szerepének vizsgálata történt a nemzetközi

versenysportmozgalomban (az olimpiai és az ázsiai játékokon). A 20. századi mongol

sporttörténet felvázolása a mongol nyelvu sporttörténeti és történeti elemzések,

monográfiák, életrajzi muvek kiértékelésével történt. A mongol sporttörténeti írások

két csoportba oszthatók: a) egyfelol az értékes sporttörténeti forrásanyagra és

bibliográfiára hivatkozó kiváló összefoglaló jellegu könyvekre, b) másfelol pedig a 20.

századi nádomok (a férfiak hármas játéka) híres pillanatait és szereploit részletesen

méltatató brosúrákra, ismeretterjeszto irodalomra. A múlt század mongol

sporttörténete és e korszak sporttudománnyal kapcsolatos szakirodalma sajnos igen

szegényes. A megjelent cikkek, tanulmányok és interjúk rendszerezése még nem

történt meg. A visszakereshetoség megoldatlansága miatt az utolsó részben csak

töredékes adatgyujtést és információközlést végezhettem Mongólia szereplésérol a

nemzetközi versenysport mozgalomban.

Mongólia olimpiai szereplésének, az Ázsiai Játékokon, valamint a Kelet-Ázsiai

Játékokon való versenyeredményeinek adatai csak általános következtetések

levonását, és objektív értékelését teszik lehetové.

5

3. A disszertáció tudományos eredményei:

A belso-ázsiai hagyományos versenysportokkal kapcsolatos fogalmak áttekintése után

kiderült, hogy a mongolok számára a mozgással kapcsolatos tevékenységek egészen a

törzsszövetségek korától mindennapossá váltak. A nomád pásztorkodásból élo mongol népek

számára a folyamatos testedzés az életben maradás feltételét jelentette. A legnépszerubb

hagyományos versenysportokkal: a lóversennyel, az íjászattal és a birkózással kapcsolatos

terminológia rendkívül gazdag.

? A mongol sportélettel kapcsolatos fogalmak áttekintése során kiderült, hogy csak a

20. század végére sikerült tisztázni a hagyományos népi versenyjátékok, a modern,

nemzetközi szinten is elismert versenysportágak és a szabadidosportok közti

különbségeket.

? A további kategorizálásra azonban még várni kell. A 21. században Magyarországon

már kikristályosodó fizikai rekreáció, fittness, wellness alapjait külföldi támogatással

csak most rakják le. A "polgárosodó társadalom" csak igen kis hányadának lesz

lehetosége a közeljövoben a sport elobb felsorolt modern, de igen költséges területeit

igénybe venni.

A mongoloknál a tér megjelenítésének érzékelésében a koncentrikusság a jellemzo. A

mozgáshoz kapcsolódó társadalmi szokások tekintetében szembeállíthatóak a passzív (alvás

és ülés) valamint az aktív (járás, futás, lovaglás, tánc) jelleguek. A tér kategóriái bizonyos

cselekvésmódokhoz is kapcsolódnak. A mongolok hagyományos és modern sportolási

szokásaiban visszaköszön a test dualizmusából eredo meghatározottság. Tényszeru adatokkal

támasztható alá, hogy a mongolok a lábbal (alsó testrész) játszott játékokban (futball)

alulmaradnak, míg például a kézzel érintheto labdajátékokat (

kosárlabda, pingpong) és ahagyományos népi szellemi és ügyességi játékokat: (a bokacsonteloszeretettel gyakorolják. A test alsó és felso részének

6

- A sporttörténetben egyedinek tartom azt a negatív folyamatot, melynek során a

mandzsu elnyomók a népi versenyjátékok korlátozásával, illetve (a lámaizmus passzív,

békés életmódjának bevezetésével) meg tudták változtatni a mongol népek állandó

hadkötelezettségébol fakadó testkulturális tradícióit.

- A tradicionális ügyességi és erosportok a függetlenné vált teokratikus mongol állam

megalakulásáig átalakultak a rituális ünnepségekhez kötodo jelentéktelenebb, funkció

nélküli versenyzési formává.

? A hadtörténet számára is érdekes Dzsingisz kán féle hadsereg felkészülését segíto

hagyományos népi versenyjáték: a "Férfiak Hármas Játéka" ismét egy elnyomó

hatalom a Szovjetunió játékszerévé vált 1924-tol. A országos sport rendezvény célja

azonban már csak látszólag szimbolizálta az egységes mongol birodalom

megteremtésére tett óvatos lépéseket. Az 1930-as évekre kiderült, hogy a sporttörténeti

hagyományok felelevenítésének hátterében egy újabb ideológia szolgálatának igénye

húzódott meg, nem pedig a mongol társadalom (az évszázadokig elnyomás alatt élo

nép) magára találásának igénye.

? A nemzetközi versenysport mozgalomba való mongol bekapcsolódás mögött ismét

ideológiai törekvéseket fedezhetünk fel.

- Az elmúlt száz évben végbement történeti és sporttörténeti átalakulásról

összességében elmondható, hogy a mongol olimpiai versenysport mozgalom szerény

eredményeinek hátterében tisztán fel lehet ismerni:

- A feudális típusú államból a radikális baloldali politizálás útjára tévedt állam

képtelen volt behozni az egykori gazdasági elmaradottságából fakadó

sportinfrastruktúrabeli hiányosságokat. (Iskolák, stadionok, pályák hiánya.)

- Az évtizedekig elzárt államban a modern testkultúra általános reformja csak a

politikai célok szolgálatában állt.

- A szocialista típusú gazdaságpolitika azonban sokáig nem engedhetett meg igazán

korszeru, az olimpiai versenysportok számára elengedhetetlen stadionépítkezéseket,

egész évben használható fedett mujégpályákat, de még költséges külföldi

edzotáborokat sem. A téli olimpiákon tapasztalható szerény eredmények hátterében

tehát nem a szakemberek, az edzésprogramok hiánya, hanem financiális nehézségek

húzódtak meg.

- Az olimpiai versenyjátékok ideológiájának átpolitizálása után Mongólia is részt akart

vállalni a két világrend között zajló megmérettetésben. Állandó bizonyítási kényszer

élt benne. Igazolni akarta rátermettségét és több évezredes testkultúrális hagyományait

a Szovjetunió nagy szocialista táborában.

- Mongólia megkésett szerepvállalása az olimpiai és versenysport mozgalomban az

1960-as évektol a már megjelölt hiányosságok maguk után vonták a nemzetközi

sportsikerek és elismerések megkésettségét is.

7

? A rendszerváltás után a sportban lassabb és bonyolultabb volt az átalakulás, mint

ahogy azt a mongol társadalom feltételezte. (Itt is hamar kiderült, hogy a mongol sport

"látszólagosan kiemelt, centralizált támogatása" csak egy epizód volt a szocializmus

éveiben. A visszafogott sporttámogatási rendszer addig is kizárólag az olimpiai

felkészülést segítette.)

- Fontosnak tartom, hogy a mongol sportélet az 1990-es években bekövetkezett

rendszerváltás után viszonylag hamar rátalált a sportfinanszírozás újabb lehetoségeire,

a közép- és kelet-európai sportszerkezet átalakulásával ellentétben). Bátran állítható,

hogy

kisebbség"

A rendelkezésünkre álló adatok birtokában kijelenthetjük, hogy a mongol sport

stabilizálódása lassan elindult. A központosítási törekvések, melyek az állami irányítás

eszközei voltak, visszaszorultak. Az állam csak jóváhagyja a sportéletben végbemeno

változásokat és learatja a hazai és a nemzetközi sportsikereket. A sport autonómiája

lassan, de biztosan állandósul. Egyre erosebben szilárdul meg a sport társadalmi

elismertsége.

? A nemzetközi versenysport mozgalomban elért mongol sikerek. Ma már több mint

40 féle sportág létezik a nemzeti ünnepi játékokkal együtt, melyek mind tökéletesen

integrálódtak már Mongóliában. A népszeruségi listákon a szabadfogású birkózás, a

szambó (sambo), az ökölvívás, a kosárlabda, a röplabda, a harcmuvészet különféle

típusai vezetnek.

? A mongol olimpikonok 1964-tol már 9 alkalommal vettek részt a nyári és a téli

olimpiai játékokon, 1974-tol az Ázsiai Játékokon 7 alkalommal, és 1993 óta a KeletÁzsiai

Játékokon 2 alkalommal. Az olimpikonok összesen 5 ezüst-, 9 bronzérmet

szereztek szabadfogású birkózásban, dzsúdóban, ökölvívásban és lövészetben. A

mongol élsportolók 36 világbajnokságon szerepeltek sikeresen. A világbajnokságokról

eddig 152 ezüst és bronzérmet vihettek haza. A világkupákon 20 aranyéremmel és 74

világkupával lettek gazdagabbak.

? Az újkori olimpiák nyári olimpiai éremtáblázataiból kiolvasható, hogy a mongol

sportolók oseikhez hasonlóan az ero - és a küzdosportokban jeleskedtek leginkább.

Egészen pontosan a szabadfogású birkózás, az ökölvívás, dzsúdó és a lövészet

területén szereztek a dobogós helyeket. Érdekes, hogy egyre nagyobb számban lehet

felfedezni közöttük noi versenyzoket is.

nem hiányzott a mongol sportéletbol a Toynbee- féle értelemben vett "kreatív.

4. Következtetések:

Világossá vált, hogy a mongol sporttörténet tanulmányozásához nem elegendoek a

korábban elfogadott sablonok, hanem mélyebben kell megvizsgálni az egyes történelmi

korszakok társadalomtörténetét és a társadalom által felépített hiedelemvilág határát a sport

konkrét gyakorlására.

A mongol sporttörténet témáját feldolgozó disszertáció következtetéseit négy pontban

lehetne összefo glalni:

1.) A történelmi, irodalmi források, a vallásos tárgyú szövegek, a monda- és a

mesevilág, valamint az adatközlok információi alátámasztották azt a következtetést, mely

szerint a mongol sport a vallási gyakorlatból alakult ki.

8

2.) A már említett források bebizonyították azt is, hogy a mongol sport és a

társadalom változásai egymással szoros korrelációban zajlottak le.

3.) A mongol nép fejlodésének felfelé ívelo szakaszai (törzsszövetségek kora, a

Dzsingiszidák uralkodása) mindig meghatározó korszakai voltak a mongol sporttörténetnek

is.

4.) A rendszerváltás után bekövetkezett fordulat pozitív folyamatnak értékelheto a

mongol sporttörténetben is. A hagyományos és a modern versenysport mozgalom együttélése

váratlan lehetoségeket kínál Mongólia számára. Az adatok ismeretében állítható, hogy a

gazdag testkulturális hagyományokkal rendelkezo ország felzárkózása a nemzetközi

versenysport és szabadidosport-mozgalomhoz ugyanolyan váratlan meglepetéseket tartogat,

mint infrastrukturális és kulturális felzárkózásának üteme.

? A népi ügyességi és szellemi játékokról készült adatgyujtések azonban a 19. század

végétol napjainkig értékes eredményeket hoztak, melyekrol szintén beszámol a

disszertáció.

? A disszertáció választ talált azonban a sporttudományon belül szá mos kapcsolódó

diszciplína kérdésére is.

- A disszertáció fejezetei során nemcsak egy sporttörténeti leírás tárul elénk, hanem

értékes válaszok a sportfilozófia és a sportszociológia bizonyos kérdéseire: sport és a

vallás kapcsolatára, a harcászati tevékenység során, és arra is, hogyan vált a játékból

módszeresen kialakított életforma, majd versenysport tevékenység. Választ keresett a

társadalmi mobilitás és a sport kérdésére, valamint a sport és a társadalmi aktivitás

kérdésére is a különbözo történelmi korszakokban.

? A 20. századi Mongólia orzi és gyakorolja osei hagyományos népi sportjait,

sportolási szokásait. Az urbanizáció következtében megváltozott életforma miatt

ennek különösen nagy jelentosége van. A mongolok egyoldalú táplálkozási

szokásainak (a zsíros húsételek fogyasztása, minimális növényi táplálékkal

kiegészítve) megorzése igen hamar érrendszeri megbetegedéseket okozhat.

A rendszerváltás utáni sportélet magára találása egyértelmuen nem szünteti meg a 21.

századi Mongóliában az általános egészségügyi problémákat, az egészségtelen

táplálkozásból fakadó nehézségeket, az idos korral együtt járó életviteli sajátosságokat,

a gyakori alkoholfogyasztás következményeit. A mongol lakosság körében (fiatalok és

idosek egyaránt) tapasztalható sport iránti érdeklodés, az állandó testgyakorlásra való

igény azonban késleltetheti a negatív folyamatokat, illetve csökkentheti azok hatását.

5. Az értekezés témájában megjelent publikációk és tudományos eloadások:

5. 1. Publikációk:

K. Mizerák (1998): A belso-ázsiai nomádok tradicionális versenyjátékai, in: "Kalokagathia" a

Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei XXXVI. évf. Budapest. 1998. 1. sz.

szerkesztette: Krasovec Ferenc p.79-92.

K. Mizerák (1998): Az ázsiai országok szereplése az újkori olimpiákon in: "Az olimpizmus

szerepe a civilizáció fejlodésében" a Magyar Olimpiai Akadémia Konferenciája, konferencia

kötet, 1998. április 20-21. Veszprém, szerkesztette: Dr. Gyori Pál, p. 67-76.

9

K. Mizerák (1998): Az ázsiai buddhizmus hatása a nyugati filozófiatörténetben in:

Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szekciókiadványa,

1999. november 6. Miskolc, szerkesztette: Dr. Lehoczky László p. 44-58.

K. Mizerák (1999): A tradicionális sportok az egykori szovjet közép-ázsiai és kaukázusi

köztársaságok olimpiai eredményeinek tükrében in: "Sporttudomány és a XXI. század" III.

Országos Sporttudományi Kongresszus I. kötet, 1999. március 5-6. Budapest, szerkesztette:

Dr. Mónus András p. 119-130.

K. Mizerák (1999): The Buddhist Tsam Dancing in the Reflection of the Reviving Mongolian

Religion and Nationalism in: "Sport and Politics" Proceedings, 6

International Society for the History of Physical Education and Sport July 14-19, 1999

Budapest, Hungary, ed, K. Szikora - P. Nagy - S.J. Bandy - G. Pfister - Th. Terret, p. 478-480.

K. Mizerák (1999): Tai chi, the Philosophy of the health body - in: "New Century - New

Challanges", Program book, 14

June 26-30 1999 Budapest, Hungary p. 40-41.

K. Mizerák (1999): Philosophy of Buddhism, its role in the West in:

2

1999 Miskolc, Hungary Editors- in-chief: Dr. László Lehoczky, Dr. László Kalmár, p.177-

184.

K. Mizerák (2000): A belso-ázsiai nomád népek sporttörténete a kultikus gyökerektol

napjainkig in: RODOSZ Tanulmányok III. "Társadalom és humán tudományok" Romániai

Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének I. Tudományos Konferenciája 2000.

március 11-12. Kriterion Könyvkiadó Bukarest - Kolozsvár, olvasószerkeszto: Jakab Márta

185-199. p.

K. Mizerák (2001-2002): A szovjet típusú szocializmus bukása Mongóliában az 1920-1950-es

évek között in: XX. századi Intézet, Ifjú Történészek Körének ösztöndíja (A tanulmány

kiadása folyamatban. - a kézirat mellékelve p. 1-63.)

K. Mizerák (2002): Asian Philosophy's birthdom is in the European Buddhism in: The

International Congress of Mongolist being Convened under the Patronage of N. Bagabandi

President of Mongolia, Summaries of Congress papers, 5-11 August 2002. Ulaanbaatar,

Mongolia, Secretariat IAMS p.175.

K. Mizerák (2003-2004): Mongólia története az 1960-as évektol napjainkig in: XX. századi

Intézet, Ifjú Történészek Körének ösztöndíja (A tanulmány kiadása folyamatban - a kézirat

mellékelve p.1-97.)

K. Mizerák (2004): Az ázsiai típusú szocializmus - Mongólia története az 1920-as évektol az

1980-as évek végéig (A monográfia kiadása folyamatban van a PolgART Kiadónál - a kézirat

mellékelve p. 1-59.)

K. Mizerák (2004): "The Mongolian Road to Stalinism" (1921-1980)" címu monográfia ("Az

ázsiai típusú szocializmus - Mongólia története az 1920-as évektol az 1980-as évek végéig"

címu monográfia angol nyelvu változata kiadás alatt áll a PolgART Kiadó muveit külföldön is

megjelenteto David King Collection kiadványai között.)

th Congress of theth International Sociology of Sport Association Symposiumnd International Conference of Ph.D Students Sections Proceedings Humanities August 8-14

10

K. Mizerák (2004): Astragalos-Spiel bei den Mongolen: aus Spiel bis Sport in: Nikephoros

Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum Weidmann Verlag, Köln, Germany

Chefredakteur: Wolfgang Decker (A tanulmány megjelenés alatt áll. p. 1-33.)

5. 2. Tudományos eloadások:

K. Mizerák (1996): "A fordulat éve Mongóliában" (Gondolatkísérlet a demokratikus

átalakulás kapcsán Arisztotelész politikafilozófiai fogalmainak felhasználásával, különös

tekintettel a "Másmilyenné-válás" tételének alkalmazására) TDK-dolgozat Miskolci Állami

Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, Filozófia szak terjedelem: p. 1-24.

K. Mizerák (1998): Allah igazsága a computerben in: "Áfium helyett Kör" Konferenciája,

Miskolci Állami Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, p.1-7.

K. Mizerák (1999): Tai chi az egészséges test filozófiája Magyarországon in: "Az Egészséges

Magyarországért" 30. Jubileumi Mozgásbiológiai Konferencia, Eloadás-kivonatok, 1999.

október 21-22. Budapest, Magyar Testnevelési Egyetem, p. 33-34.

K. Mizerák (1999): A belso-ázsiai sportjátékok kultikus gyökerei in: Magyar Tudomány

Napja alkalmából megrendezett Doktoranduszok Fóruma, Kari rendezvények programfüzete,

1999. november 4-5. Miskolc, Miskolci Egyetem p. 7.

K. Mizerák (2000): A buddhista cam-tánc szerepe a mongol kultúrtörténetben in: "Tavaszi

Szél" 2000, 2001 Fiatal Magyar Tudományos Kutatók és Doktoranduszok IV-V.

Világtalálkozója utódkiadvány, szerkesztette: dr. Kapa Mátyás p.57-59

K. Mizerák (2003): Mongólia sporttörténete és sportpolitikája az 1920-as évektol napjainkig

in: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus Eloadás-kivonatok Sporttudományi 2003.

október 17-18. Szombathely Sporttudományi Szemle 2003/3. felelos szerkeszto: Dr. Mónus

András p. 27.

5. 3. A témához kapcsolódó cikkek és eloadások:

K. Mizerák: A mongol nyelv és irodalom fejlodése Égtájak, Kossuth Rádió 1996. 05. 14.

K. Mizerák: Oseink nyomában in: Gordiusz, Petofi Rádió 1996. 06. 15.

K. Mizerák: Mongólia türelmes in: Esti Hírlap 1996. 06. 28. p. 6.

K. Mizerák: Választások Mongóliában in: Vasárnapi Hírek 1996. 07. 15. p. 9.

K. Mizerák: A megváltozott játékszabályok in: Népszava 1996. 08. 9. p.7.

K. Mizerák: Lámák és pártmunkások in: Százhatvannyolc óra 1996. 10. 25. p. 34-35.

kézmozdulattal irányított

játék, íjászat, sakk stb.) mai is

megkülönböztetésén alapul a táncolási szokásokban megfigyelheto eltérés is a hagyományos

vadászatból és nomád pásztorkodásból élo mongolok között. A mongolok számára a

legfontosabb testgyakorlatok: a gyaloglás, a lovaglás, melynek során az alkalmazott

gyakorlatok és technikák "inkább öröklöttek", mintsem tanultak. Érdekes jelenség, mely foleg

a cselekvés megoszláson nyugszik, hogy még napjainkban sincsenek a futáshoz és az

ugráshoz kapcsolódó sportágakban kieme lkedo mongol versenyzok.

? A disszertáció tartalmazza a hagyományos népi versenyjátékok leírását, és minden

dualisztikus testfelfogással kapcsolatos sport mozgás történetének és rituális

szerepének feltárását, mely hozzájárult a belso-ázsiai mongol népek világképének

kialakulásához.

? Megállapítható, hogy a törzsszövetségi rendszertol a Mongol Birodalom virágkoráig

a hagyományos kultikus elemeket is tartalmazó állandó testi edzettség megtartása nem

egyszeruen néhány kiválasztott kedvtelésének számított. Nemtol, kortól függetlenül az

egész mongol társadalmat megerosíto és összetartó életszükségletté vált.

? A mongol népek egységét három évszázadon át megbontó Mandzsu Birodalom ezt

a sajátos egészségesen edzett és szervezett életmódot kívánta megtörni.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Látogatók
Indulás: 2008-11-06
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
LEMANGURIA

 

 
KURULTAJ

kurultajlogo1a5e6c.png

 
Magyarok Szövetsége

magyarokszvetsge75d7b.jpg

 
Jász-Kun Szala

Szalaef42b54444.jpg

 
számok
free counters
 

Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND