Menü
 
Baranta Piac

Friss Méz kapható T.miklóson B.Mihály 06-702/350-251

Selyemfű méz 1kg 1.700,-Ft

Friss tej kapható 130,-Ft a Székács Szakközép Iskola Tanboltjában

 

 

 

 

 

 
Cíkkek
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Íj és nyílkészítők
 
Vadászat íjjal és nyíllal.
Vadászat íjjal és nyíllal. : Vadászat íjjal és nyíllal.

Vadászat íjjal és nyíllal.

  2008.11.27. 15:33

Vadászat íjjal és nyíllal. /Hunting with the Bow and Arrow./ Írta: Dr. Saxton T. Pope Fordította: Kálóczy Lajos és Kerényi Sándor G. J. Putnam and son's, New-York kiadása 1923, 1925 és 1947.

Vadászat íjjal és nyíllal.

/Hunting with the Bow and Arrow./

Írta: Dr. Saxton T. Pope

Fordította: Kálóczy Lajos és Kerényi Sándor

 

G. J. Putnam and son's, New-York kiadása 1923, 1925 és 1947.

 

 

Tartalom

Előszó

I. Az utolsó Yana-indián története

II. Hogyan készítette és használta Ishi az ő íját

III. Ishi vadászati módszerei

IV. Az íjászatról általában

V. Hogyan kell készíteni az íjat

VI. Hogyan kell készíteni a nyílvesszőket

VII. Az íjászfelszerelés

VIII. Hogyan lőjünk?

IX. A vadászat alapelvei

X. A mosómedve, a vadmacska, a róka és a farkas

XI. Szarvas vadászat

XII. Medve vadászat

XIII. Hegyi oroszlánok

XIV. Grizzly medve

XV. Alaszkai kalandok

Egy bíztató fejezet

Záró lövés

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hood emlékének ajánlom, akinek szelleme egy időben ott él minden

ifjúnak szívében.

 

 

Előszó

Az íjászat az ember legősibb sportja. A történelem tanúsága szerint

20.000 évvel ezelőtt élt primitív őseink már úgy háborúban, mint

vadászaton, használták az íjat. Az íj egyaránt szolgált védő és támadó

fegyverül és az önfenntartás eszközéül. Évezredeken keresztül ez volt

az ember legfontosabb fegyvere mindaddig, míg alig néhány évszázaddal

ezelőtt, a tűzfegyverek feltalálása kezdte kiszorítani használatát.

A polgárháború után Amerikában újra foglalkozni kezdtek az íjászattal,

ami elsősorban Maurice és Will Thompson írásainak és a floridai

Everglades-ban elért vadász sikereiknek volt az eredménye. Ez azonban

inkább a nyíllal való céllövészet volt. Mikor azután Saxton Pope és Art

Young vadászkalandjai napvilágot láttak Pope könyvében, egyre többen

fedezték fel, hogy az íj megfelelő, humánus és sportszerű fegyver, úgy

apró, mint nagyvadra.

Dr. Saxton Pope könyve első kiadásának köszönhetjük sokan, mi vele

egykorúak, az íjjal való vadászat iránti érdeklődésünket. Azóta a

sportemberek ezreinek adta meg ez a könyv a segítséget arra, hogy

vadászfegyverként vegyék kezükbe az íjat. A Pope és Young által adott

ösztönző erő, és az a sportszeretet, gyorsaság, amivel az íjászat

Amerikában elterjedt, szükségessé tette a National Field Archery

Association /Mezei Íjászok Nemzeti Szövetsége/ megalakulását az íjászat

védelmére és humánussá tételére. Ha Pope és Young ma élnének, jogosan

lehetnének büszkék, hogy a sport, melyet ők indítottak el, ma már

annyira elterjedt, hogy művelőit tízezrekben lehet számolni. A legtöbb

állam felismerte és támogatja az íjászatot azzal is, hogy külön

körzeteket és vadászati idényeket, valamint kedvező vadászati

törvényeket létesít az íjászok számára. Az íjászatnak, mint vadászatnak

tehát nagy jövője van.

A "Vadászat íjjal és nyíllal" eddigi kiadásai olyan régen elfogytak,

hogy a jelenlegi generáció legnagyobb részének nem volt alkalma, hogy

elolvassa. Tehát elismeréssel és lelkesedéssel üdvözöljük az új

kiadást. Akik először olvassák ezt a könyvet, nem csak izgulni fognak

Pope és Young vadászkalandjain, nemcsak elmélkedni fognak Ishi-nek, az

utolsó valóban primitív indiánnak az elmúlásán, de sokat fognak tanulni

az íjászat művészetéről ennek a sportnak két legnagyobb mesterétől.

Dr. Pope orvos volt és sebész, ami kitűnő gyakorlat a nyílvessző halálos

erejének megítélésére. Az Ő kutatásai, és kísérletei, amiket az íjakkal

és nyílvesszőkkel végzett, voltak az alapjai sok olyan technikai

fejlődésnek és javításnak, amelyek a modern íjakon és nyílvesszőkön

találhatók. Amit Ő írt az íjjal való vadászat módszereiről, és az íj,

és a nyílvessző technikájáról, azok ma is annyira helytállóak és eleven

valóságok, mint könyve első megjelenésekor voltak.

Minden íjásznak, és íjas vadásznak el kell olvasnia ezt a könyvet.

Biztos, hogy sokat fog tanulni és meríteni Pope és Young

tapasztalataiból. Ámbár kevesen leszünk, akik valaha is elérjük

eredményeiket, amiket az íjjal való vadászat terén ők elértek, de

valamennyien követhetjük a sportszerűségnek azt a finom szellemét, amit,

ők honosítottak meg az íjászat terén. Reméljük, hogy ez a könyv nemcsak

segítség és ösztönzés lesz az ifjú nemzedék számára, hanem meg is fogja

tanítani őket arra, hogy a vadászat izgalma nem az öldöklésben rejlik,

hanem az emberi ügyesség és ész mérkőzésében, a vadászzsákmány ösztönös

óvatosságával, és olyan fegyvereket használva, amelyek a vadat nem

üldözötté, hanem egyenlő féllé teszik.

1947. március 25.

A. J. Michelson elnök

National Field Archery

Association

 

I.

Az utolsó Yana-indián története.

Az íjászat dicsősége és románca Angliában érte el tetőpontját, az

Amerika felfedezését megelőző időkben. Ott az íj egyik legtökéletesebb

formáját használták, és nemegyszer nemzetek sorsát döntötte el. A

számszeríj és a kanócos puska, azután abban az időben, amikor Kolombusz

az új Világba vitorlázott, lassan kiszorította az íjat.

Tehát Amerika első felfedezői számára meglehetős meglepetés volt, hogy

az indiánok olyan hatásosan használták az íjat és a nyilat. Tény, hogy

a kard és a ló, kombinálva a fehér ember fensőbbséges magatartásával

nyerte meg inkább a küzdelmet az őslakók felett, mint az akkori idők

primitív muskétái. Az íj még halálhozóbb volt, mint a puska.

Az amerikai indiánok fokozatos kiirtásával, a civilizáció nyugatra

terjedésével és a tűzfegyverek javulásával ez a mérkőzés mind inkább

egyenlőtlenné vált, és az íj és a nyíl eltűnt az országból. Az utolsó

primitív indián íjászt Californiában találták meg 1911-ben. Mikor a

fehér pionírok Californiában /az állam északi részén/, a Lassen trail-on

leereszkedtek, egy indián törzzsel találkoztak, melyet Yana vagy Yahi

néven ismertek. Ezen a néven nevezték magukat. Szomszédaik Nozi, a

fehérek pedig Deercreek vagy Millcreek indiánoknak nevezték őket. A

terület többi törzsével ellentétben, a Yanák nem engedték át harc nélkül

vadászterületeiket a fehéreknek.

A Yanák harcosok és vadászok voltak. California indiánjai általában

sárgás bőrűek, kövérek és békés hajlamúak. A Yanák kisebbek,

hajlékonyabbak, bronzvörös színűek voltak, és ahelyett, hogy gyökereket

áskáltak volna, lazacszigonnyal és íjjal szerezték élelmüket. Területük

a Mount Lassen-tól délre, és a Sacramentó folyótól keletre, mintegy

ötvenmérföldnyi volt.

A fehérek legelső letelepedése óta állandóak voltak az ellenségeskedések

és ennek eredménye volt, hogy a fehérek évente szerveztek expedíciókat a

Yana indiánok ellen, és ezek nagy számú indián lemészárlásával

végződtek.

A legutolsó nagy hadjárat 1872-ben volt, amikor a törzset éppen aratás

közben lepték meg. Ekkor a fehér fegyveresek olyan nagyszámú indiánt

öltek meg, hogy a terület elkárhozott volt a holtak tetemeitől. Pontos

beszámolót ezekről a napokról Wattermann újságjából nyerhetünk.

/American Archeology and Ethnology, 13. kötet, 2. szám./

Az egyik utolsó rajtaütéskor egy kis csapat Yana asszony és gyermek bújt

el egy barlangban. Megtalálták, és hidegvérrel leöldösték őket. A

csapat egyik tagja lakonikusan mondta, hogy revolverével loccsantotta ki

agyvelejüket, mert a karabély túlságosan bemocskolta volna a barlangot.

Így történt, hogy 2-3000 Yana indiánból mintegy tucatnyi menekült meg a

kiirtástól. Ezek is főleg öregek, asszonyok és gyerekek voltak. Ez a

maroknyi törzs a Deer Creek canyon áthatolhatatlan bozótjában és

vulkánikus sziklái között keresett menedéket. Itt elrejtőzve és

bujkálva éltek miként a vadállatok, távoltartva magukat a fehérektől,

mígnem teljesen elfeledkeztek létezésükről.

Majdnem legenda lett belőle, hogy valamikor vad indiánok éltek a Mount

Lassen közelében. Időről-időre a rancherok jelentették, hogy nyájaikat

valaki zavarja, hogy indiánok nyomait látták, vagy pedig, hogy

nyílhegyeket találtak birkáikban. A hírek nem bizonyultak hitelesnek,

mígnem 1908-ban egy villamos társaság felvételi vonalat akart fektetni a

Deer Creek canyonon keresztül, hogy majd egy völgyzáró gátat építsen

oda.

Egy este, amint a felvételezők kis csapata egy fatörzsön állt, a mély és

gyors folyású patak szélén, hogy jó gázlót szemeljen ki, egy meztelen

indián emelkedett fel előttük, vadul rájuk mordult, és lándzsájával

hadonászott. A kis társaság egy pillanat alatt szétugrott és rekordidő

alatt a patak túlsó oldalán volt. Mikor megállapították, hogy az indián

eltűnt, végre lélegzethez jutottak. Ez volt Ishinek, a Yanának az első

megjelenése.

Másnap reggel felfedező expedíció indult el, hogy az előző esti izgatott

jelentés valódiságát eldöntse. Az általános vélemény az volt, hogy a

terepfelvételezők hallucináltak. A csapat egyik tagja fogadást

ajánlott, hogy nem fognak semmiféle indián nyomra bukkanni.

Amint a kutatók a lejtőhöz érkeztek, ahol az előző napi jelenség eltűnt,

két nyílvessző repült el mögöttük. Azonnal a lejtő felé rohantak, és

éppen jókor érkeztek, hogy meglássanak két indiánt eltűnni a bozótban.

Maguk mögött hagytak egy öreg, fehérhajú indián nőt, akit eddig ők

vittek. Az öregasszony részben béna volt, és lábszárai fűzfakéreg

sínekbe voltak kötve, láthatóan azzal a szándékkal, hogy erősítsék őket.

Az öreg squaw - ahogyan az indián asszonyokat hívják - ráncos volt, haja

a gyász jele képpen rövidre volt vágva, és egész testében reszketett a

félelemtől. A fehérek közeledtek hozzá, nyájasan szólongatták

spanyolul, de úgy látszott egy szót sem tud ezen a nyelven. Csak a

halált látta maga előtt, mert a múltban fehér emberrel találkozni halált

jelentett. A kutatók megpróbálták rávenni, hogy hívja vissza társait,

de eredménytelenül.

A további nyomozás két kis vesszőkunyhót fedezett fel, amelyek a

babérfák között voltak elrejtve. Olyan nagyszerűen el voltak dugva,

hogy bárki elmehetett volna mellettük néhány yardnyira anélkül, hogy

felfedezte volna őket. Az egyik kunyhóban szárított lazacot és magvakat

tároltak, a másik lakásként szolgált. Volt benne egy kis tűzhely, hogy

a kunyhóban is lehessen főzni, nyílvesszők, íjjak, halász és egyéb

őseredeti szerszámok, és egy prémruha. Ezeket az indiánok

megélhetéséhez oly fontos tárgyakat /a fehér emberre jellemző módon/

magukkal vitték.

Másnap a társaság újból ellátogatott a kunyhóba, abban a reményben, hogy

ott fogja találni a titokzatos indiánokat. Ezek azonban örökre

eltávoztak.

Többet nem látták és nem hallottak róluk egészen 1911-ig, mikor is

Oroville külső kerületében, mintegy harminckét mérföldnyire a Deer Creek

tábortól, ezen események egyik magányos túlélője meg nem jelent. Korán

reggel egy corall sarkában, egy ugató kutya által sarokba szorítva

kiéhezett meztelen indiánt találtak. A váratlan látogató annyira

különös és a mészáros fia, aki megtalálta annyira felindult volt, hogy

hamarjában a városi rendőrséget hívták. Meg is jelentek fegyveresen,

hogy elfogják az indiánt.

A szegény indián a puskákat, pisztolyokat és kézbilincseket látva maga

előtt, szinte beteg volt a félelemtől. Bevitték a városi börtönbe és a

biztonság kedvéért, bezárták. Itt már csak a halált várta. Eddig abban

a tudatban élt, hogy fehér ember kezébe jutni egyenlő a halállal. Egész

népét lemészárolták a fehérek, most sem történhet másképp. Így várt

rettegve és remegve. Kérdéseket tettek fel neki, de nem tudott

válaszolni. A fehér ember együgyűségével más indiánokat hoztak hozzá

különböző törzsekből, azt gondolva, hogy minden "digger" egyforma. De

ezeknek a beszéde éppen olyan idegen volt neki, mintha kínaiul vagy

görögül szóltak volna hozzá.

Azt hitték róla, hogy bolond. A haja rövidre volt égetve, lábai sohasem

viseltek cipőt, nem evett, nem ivott és nem aludt. Valóban bolondnak

vagy abnormálisnak tűnt.

A vad indiánról szóló hírek bekerültek a városi lapokba, és T. P.

Wattermann professzort, a Kaliforniai Egyetem Embertani Fakultásáról oda

küldték, hogy vizsgálja meg az esetet. A professzor Oroville-be utazott

és a különös indiánhoz vezettette magát. Dr. Wattermann sok indián

nyelvjárást ismert, és egyiket a másik után próbálta ki a foglyon.

Szerencsére néhány Yana szót is megőriztek az egyetem lemezein.

Wattermann kísérletet tett ezzel a kiveszett nyelvvel, és azt mondta:

"siwini", ami fenyőfát jelent, és ugyanakkor megtapogatta az ülőke

sarkát, amin ültek.

Az indián arcán csodálatosképpen valami homályos felismerés tükröződött.

Wattermann ismételgette a szót, és az indián mintegy varázsszóra

átváltozott. Halvány mosoly vonult keresztül arcán és Yana nyelven /"I

nu ma Yahi", "Indián vagy te?"/ megszólította Wattermannt. A professzor

biztosította róla, hogy ő az.

A megkönnyebbülés érzete lett úrrá a helyzeten. Wattermann felfedezte

Kalifornia egyik kihalt indián törzsét, Ishi pedig felfedezett egy jó

barátot.

Felöltöztették, megetették, ő pedig megtanulta, hogy a fehér ember jó is

lehet. Mivel semmi vád nem volt az indián ellen, és ő maga sem látszott

vonakodni, Wattermann magával vitte San Franciscó-ba az Embertani

Múzeumba. Itt tanulmányozták és boldogan élt öt évig.

Megtudták tőle, hogy egész népe kihalt. Az öregasszony a Deer Creek-i

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Látogatók
Indulás: 2008-11-06
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
LEMANGURIA

 

 
KURULTAJ

kurultajlogo1a5e6c.png

 
Magyarok Szövetsége

magyarokszvetsge75d7b.jpg

 
Jász-Kun Szala

Szalaef42b54444.jpg

 
számok
free counters
 

Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND